Unge designer byrum – 7 – 9 klasse

 1. Unge designer byrum

Til 7. – 9. klasse:

Om lidt skal du se en film med nogle unge fra en 10. klasse. De skal udvikle ideer til, hvordan et område i deres by kan blive mere interessant at bruge for dem selv og for andre mennesker i byen. I filmen kalder vi området for et ”byrum”. Området er lidt kedeligt og ofte er der helt mennesketomt. Men sådan behøver det ikke at være for altid.

Aktivitet inden du ser filmen 

Hvad er en by?

Tid: En lektion 

En by er ikke bare en by. En by kan fx kaldes en oldtidsby, en storby, en stationsby, en landsby eller noget helt andet.

 1. Gå på jagt i en ordbog og/eller på internettet og find flere ord for, hvad en by kan kaldes. Skriv ordene ind i et tekstdokument. Find også ud af, hvad ordene betyder. Snak sammen i klassen om de ord, I har fundet, og lav klassens egen by-ordliste.
 1. Hvad kan du kalde den by, du bor i?

Luk øjnene og tænk på din by. Find på ti ord, som kan beskrive din by. Skriv dem ned. Gem dem til senere.

Nu er du klar til at se filmen. Den varer ca. ti minutter.

God fornøjelse 🙂

 

Aktivitet efter du har set filmen 

Hvor opmærksom var du?

Tid: En lektion 

Nu skal du svare på forskellige spørgsmål om filmen. Prøv at huske så meget, du kan af dig selv.

Hvis du ikke kan huske det hele, kan du heldigvis bare se filmen igen og klikke dig frem og tilbage for at finde dit svar.

Lav aktiviteten alene eller sammen med en kammerat.

Skriv svarene ned og gem dem til senere. Sæt prik ud fra de spørgsmål, hvor du kunne huske svaret af dig selv.

 1. Hvad sagde de unge om området i byen. Giv to eksempler.

Der vil komme 6-7 opmærksomhedsspørgsmål 

Sanseøvelse

Tid: En lektion

Når man skal finde ud af, hvordan et rum eller et sted er at være i, må man bruge sine sanser. Mennesket har fem sanser; Smagssansen, lugtesansen, følesansen, synsansen og høresansen. I denne øvelse skal du bruge alle dine sanser med undtagelse af smagssansen.

Gå sammen to og to og hjælp hinanden med at tage tid. Vær klar til at skrive jeres oplevelser ned på papir, på tablet, pc eller mobil. I skiftes til at lave øvelserne punkt for punkt.

Hvordan er det rum eller det sted, du befinder dig?

 1. Luk øjnene i et minut og koncentrér dig om lydene omkring dig. Hvordan ”lyder” det? Beskriv lydene i stikord.
 2. Se dig omkring i et minut og fokusér også på detaljer. Hvordan ser der ud? Beskriv kort, hvad du så, i stikord.
 3. Lugt til stedet i et minut og til de ting, der er der. Hvordan lugter der? Beskriv lugten/duften i stikord.
 4. Luk øjnene igen i et minut og rør ved tingene omkring dig. Hvordan mærkes de? Beskriv det, du har rørt ved, i stikord.

Brug nu ca. ti minutter på at skrive en kort tekst om det sted eller det rum, du befinder dig i.  Du kan også indtale din vurdering på mobilen.

Snak om øvelsen i klassen. Hvilken betydning har det, om man føler sig godt tilpas i et rum eller ej? I skolen. Og andre steder. 

Hvad kalder du din by?

Tid: To til flere lektioner 

Fordel jer i mindre grupper.

 1. Læs de ti ord op for hinanden på skift, som beskriver jeres by.
 2. Snak sammen om ordene. Er ordene fx mest positive eller mest negative? Hvorfor?
 3. Hvis I skulle forandre et område eller et rum i jeres by, hvor skulle det så være? Hvorfor? Det kan både være inde og ude.
 4. Lav en hurtig brainstorm og kom med ideer til, hvad I ville forandre og hvordan.
 5. Tegn jeres ideer på et stort stykke papir. Fx A2 og hæng tegningen op i klassen. Kan også laves som en digital tegning, så I kan dele tegninger med hinanden. Anvend fx SketchFu, som er et gratis program og let at bruge: http://www.tegneprogrammer.dk/sketchfu/
 6. Præsentér gruppernes ideer for hinanden.