Velkommen

Velkommen til websiden Rum-for-liv.dk for og til børn og unge mellem 11 og 16 år.

Websiden kan anvendes i skolen og i fritiden og indeholder:

 • Roadmovie i tre dele
 • En kortere dokumentarfilm. ”Unge designer byrum”
 • Voxpop for 5.- 6. klasse og for 7. – 9. klasse
 • Et interaktivt læringsspil. ”På spil”
 • Galleri
 • Lærer- og undervisningsvejledning
 • Din ide – Dit foto. Del ideer og produkter med andre

Kort beskrivelse af websiden

Rum-For-Liv.dk er et interaktivt undervisningsmateriale, hvor eleverne har alle sanser med i aktiviteterne. Materialet styrker elevernes it og mediekompetencer og kan anvendes i innovation og entreprenørskab, i dansk, naturfag, matematik, i håndværk og design, billedkunst og i tværgående forløb om arkitektur og design, herunder projektopgaver og tematiske læringsforløb.

Formålsbeskrivelse

Formålet med Rum-For-Liv.dk er at lade børn og unge møde arkitektur og design på deres egne præmisser og med udgangspunkt i deres egen hverdag, for at de kan komme til en forståelse af de fysiske rammers betydning for eget liv.

Mål

Med anvendelse af websiden er det målet

 • at børn og unge bliver mere opmærksomme på deres omgivelser og egne ønsker til det sted, de bor og opholder sig, går i skole og arbejder.
 • at børn og unge opnår viden og redskaber til selv at kunne tage initiativ til en bæredygtig by- og områdefornyelse i deres eget lokalområde.
 • at børn og unge føler sig motiveret til at deltage i udvikling af de fysiske rammer, som de bevæger og opholder sig i.
 • at lærere er klædt på til at kunne inddrage arkitektur og design i undervisningen på en varieret og interessant måde for målgruppen af børn og unge.


Hvordan?

Gennem film, interaktive læringsaktiviteter, videndeling, eksperimenter, oplæg til debat og refleksion inspireres både børn, unge og voksne til selv at tage del i debat og udformning af de fysiske rammer og det nære miljø.

Læs mere om inddragelse af websiden i undervisningen under boksen ”Lærer”.

God fornøjelse 🙂